یکی از کمپانی های بازیافت آمریکا اولین کامپیوتر اپل را پیدا کرده که جزو اولین کامپیوترهای اولیه است و به طور فردی توسط استیو جابز استیو و زنیاک و ران وین در سال 1976  ساخته شده است. ‍‍‍ نخستین کامپیوتر ساخت استیو جابز تصویر تصاویری از اولین کامپیوتر ساخته شده توسط استیو جابز موسس شرکت اپل در فضای مجازی منتشر شده است. یکی از کمپانی های بازیافت آمریکا اولین کامپیوتر اپل را پیدا کرده که جزو اولین کامپیوترهای اولیه است و به طور فردی توسط استیو جابز استیو و زنیاک و ران وین در سال 1976  ساخته شده است. ‍‍‍ بازار خبر

نخستین کامپیوتر ساخت استیو جابز تصویر تصاویری از اولین کامپیوتر ساخته شده توسط استیو جابز موسس شرکت اپل در فضای مجازی منتشر شده است.

یکی از کمپانی های بازیافت آمریکا اولین کامپیوتر اپل را پیدا کرده که جزو اولین کامپیوترهای اولیه است و به طور فردی توسط استیو جابز استیو و زنیاک و ران وین در سال 1976  ساخته شده است. ‍‍‍

نخستین کامپیوتر ساخت استیو جابز  تصویر

نخستین کامپیوتر ساخت استیو جابز  تصویر

بازار خبر

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/